UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Föredrag

SYRA/BAS

 

 

 

I västvärldens industriländer där människor kraftigt exponeras

för miljögifter, stress och det sura regnet räcker det inte längre

med de gamla traditionella metoderna. 

 

Vi har också behov av att balansera upp kroppens fundament

där Syra/Bas balansen utgör en viktig roll för kroppens funktion.

Oberoende av behandlingsform är Syra/bas balansen grunden för

helande och ett gott bestående resultat.

 

I ett samhälle som snurrar allt fortare och där fler människor riskerar

utbrändhet är det också viktigt att ändra våra tankemönster och börja

söka efter livskvalitet.

 

Under detta föredrag förmedlar Jonas på ett enkelt sätt hur Syra/Bas-

balansen påverkar vår kropp och vad som orsakar försurningen i

kroppen.

 

För information och anmälan se resplan.

 

UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta