UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Resplan

Musikens frekvenser transformerar gamla cellminnen i
stunden. I våra sessioner ökar vi medvetenheten om
våra egon och hur det påverkar oss samt lärande om
urskiljning mellan Själen och illusionen vi lever i. Vi 
arbetar med
Hjärtats sex dygder som är ett fantastiskt
redskap.

I dessa nya tider då Universum förmedlar oarhört
starka energier som påverkar oss både fysisk och
psykiskt är det av största vikt att vi samarbetar för
att förmedla så mycket hjälp och vägledning som
möjligt.

Av denna anledning kommer Ulrika Brorsson att
delta på flera platser då hon har så mycket att
förmedla.

Därför rekommenderar jag också varmt en
privat Kanalisering med Ulrika på plats eller
per telefon.

Under kanaliseringen förmedlas i största
kärlek en energi i läkning och utveckling
för alla men också skapas förståelse för er
livssituation i stunden men även förstelse för
det som varit. Detta ger också personlig utveckling
och underlättar för din fortsatta lälkning och utveckling

Ulrika Brorsson Tel: 0706 544629
                             Ljusdal
                        24 -25 Februari

 Transformerande helgkurs med Ulrika och Jonas.
 Vi kommer att arbeta med Energihjärtat och dess
 sex dygder men som vanligt prejudicerars från
andlig sida den specifika gruppens främsta behov.
        Förfrågningar Jonas 0733 167010

        Anmälan  till Camilla Silver 0702 48 8680

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                     Östersund

                       3:e Mars

         Transformerande heldagskurs med Jonas
    Vi kommer arbeta med Energihjärtat och Hjärtats
   sex Dygder men som vanligt prejudiceras från andlig
            sida guppens speciella behov

            Kontakt och Bokning Helen 063-518684

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                  Österby Bruk

                   9 - 11 Mars

         Transformerande meditationskväll 
           Möjlighet till konsultation med Jonas

        Kontakt och Bokning Malin 0738279726

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                          Kroatien

                     19 - 25 Maj      

           Pansion Villa Vanda

   Åter igen en spännande resa mot nya mål med

                       Ulrika och Jonas

Resan syftar som vanligt till att stimulera din
utvecklin.

Dagliga Transformerande Meditationer med
speciellt utvald Musik

Någon dag kommer vi att bila runt till olika
platsern vi blir hänvisade till som vi också blivit
vid val av resemål

Pris: 4850:-

Boende i dubbelrum och Frukost ingår.
Möjlighet till enkelrum mot tillläg

Stort intresse och förfrågningar har redan
inkommit så om du vill försäkra dej om en plats
sänd SMS till 0733 167010 med förfrågan om
det finns platser kvar.

Anmälan 2000:- till Bank Giro 5069-0734 för att
säkra din plats.

Ulrika: 0706-544629 ulrika.brorsson@hotmail.com

Jonas: 0733- 167010 info@sanjo.se

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta