UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Resplan

Musikens frekvenser transformerar gamla cellminnen i
stunden. I våra sessioner ökar vi medvetenheten om
våra egon och hur det påverkar oss samt lärande om
urskiljning mellan Själen och illusionen vi lever i. Vi 
arbetar med
Hjärtats sex dygder som är ett fantastiskt
redskap.

I dessa nya tider då Universum förmedlar oarhört
starka energier som påverkar oss både fysisk och
psykiskt är det av största vikt att vi samarbetar för
att förmedla så mycket hjälp och vägledning som
möjligt.

Av denna anledning kommer Ulrika Brorsson att
delta på flera platser då hon har så mycket att
förmedla.

Därför rekommenderar jag också varmt en
privat Kanalisering med Ulrika på plats eller
per telefon.

Under kanaliseringen förmedlas i största
kärlek en energi i läkning och utveckling
för alla men också skapas förståelse för er
livssituation i stunden men även förstelse för
det som varit. Detta ger också personlig utveckling
och underlättar för din fortsatta lälkning och utveckling

Ulrika Brorsson Tel: 0706 544629                         

                      Mexico 2017

                   24-30 November

           För mer information kontakta

           Jonas 0733 167010 
              info@sanjo.se

            Anna 0708 778181
          anna@annaugander.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                         Öland
                 1-4 Februari

                       Ormöga kamelranch

               Transformerande Meditation
    Möjlighet till Konsultation och Behandling

   Kontakt och Bokning: Katarina 070 1440514

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

      

                      Kroatien

                     19 - 25 Maj

            Pansion Villa Vanda

   Åter igen en spännande resa mot nya mål med

                       Ulrika och Jonas

Resan syftar som vanligt till att stimulera din
utvecklin.

Dagliga Transformerande Meditationer med
speciellt utvald Musik

Någon dag kommer vi att bila runt till olika
platsern vi blir hänvisade till som vi också blivit
vid val av resemål

Pris: 4700:- 4950

Boende i dubbelrum och Frukost ingår.
Möjlighet till enkelrum mot tillläg

Stort intresse och förfrågningar har redan
inkommit så om du vill försäkra dej om en plats
sänd SMS till 0733 167010 med förfrågan om
det finns platser kvar.

Anmälan 2000:- till Bank Giro 5069-0734 för att
säkra din plats.

Ulrika: 0706-544629 ulrika.brorsson@hotmail.com

Jonas: 0733- 167010 info@sanjo.se

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta