UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Resplan

Musikens frekvenser transformerar gamla cellminnen i
stunden. I våra sessioner ökar vi medvetenheten om
våra egon och hur det påverkar oss samt lärande om
urskiljning mellan Själen och illusionen vi lever i. Vi 
arbetar med
Hjärtats sex dygder som är ett fantastiskt
redskap.

I dessa nya tider då Universum förmedlar oarhört
starka energier som påverkar oss både fysisk och
psykiskt är det av största vikt att vi samarbetar för
att förmedla så mycket hjälp och vägledning som
möjligt.

Av denna anledning kommer Ulrika Brorsson att
delta på flera platser då hon har så mycket att
förmedla.

Därför rekommenderar jag också varmt en
privat Kanalisering med Ulrika på plats eller
per telefon.

Under kanaliseringen förmedlas i största
kärlek en energi i läkning och utveckling
för alla men också skapas förståelse för er
livssituation i stunden men även förstelse för
det som varit. Detta ger också personlig utveckling
och underlättar för din fortsatta lälkning och utveckling

Ulrika Brorsson Tel: 0706 544629  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                        Östereby Bruk

                                    6-7 September
                                  Meditationskväll
         
          
 Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                                  av Jonas

           Kontaktperson. Malin Tel: 0738279726

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                      Kungsgårdens Spa

                          18-19 September

                                 Meditationskväll
                 
Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                                                      av Jonas

                       Kontaktperson och Anmälan Kerstin 0704-15 31 11

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                               Ljusdal
                    Stark Yoga Center

                                    30  September
                      Transformerande meditation
         
          
 Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                                  av Jonas

           Kontaktperson. Camilla Tel: 0702 488680
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                       Östereby Bruk

                                    13-16 Oktober
         
          
 Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                                  av Jonas

           Kontaktperson. Malin Tel: 0738279726

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                         Sandviken

                 Kungsgårdens Spa

                     16-18 Oktober

                          Meditationskväll
      
Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                               av Jonas

   Kontaktperson och Anmälan Kerstin 0704-15 31 11

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                      Östersund

                              20 - 22 Oktober
                 Medvetandehöjande Helgkurs

                          23 - 24  Oktober

   Möjlighet till Konsultation eller Behandling

            Anmälan till: Helene Tel 063 518684 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                           Åland

                           27 - 29 Oktober
                   Medvetandehöjande Helgkurs
        Anmälan till: Therese Tel : +358 40 7575873 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                       Trelleborg

                    10-12 November

                          Meditationskväll
           
Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                               av Jonas

   Kontaktperson och Anmälan Vicky Tel 0739 98 0 970

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                             Hörby
                       
13 November
       Möjlighet till Konsultation eller Behandling
                   
        Anmälan till: Annette Tel : 0735 96 55 71

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                   Mexico 2017

                   24-30 November

           För mer information kontakta

           Jonas 0733 167010 
              info@sanjo.se

            Anna 0708 778181
          anna@annaugander.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta