UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Resplan

Musikens frekvenser transformerar gamla cellminnen i
stunden. I våra sessioner ökar vi medvetenheten om
våra egon och hur det påverkar oss samt lärande om
urskiljning mellan Själen och illusionen vi lever i. Vi 
arbetar med
Hjärtats sex dygder som är ett fantastiskt
redskap.

I dessa nya tider då Universum förmedlar oarhört
starka energier som påverkar oss både fysisk och
psykiskt är det av största vikt att vi samarbetar för
att förmedla så mycket hjälp och vägledning som
möjligt.

Av denna anledning kommer Ulrika Brorsson att
delta på flera platser då hon har så mycket att
förmedla.

Därför rekommenderar jag också varmt en
privat Kanalisering med Ulrika på plats eller
per telefon.

Under kanaliseringen förmedlas i största
kärlek en energi i läkning och utveckling
för alla men också skapas förståelse för er
livssituation i stunden men även förstelse för
det som varit. Detta ger också personlig utveckling
och underlättar för din fortsatta lälkning och utveckling

Ulrika Brorsson Tel: 0706 544629///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                     Trelleborg

                  13:e - 15:e April

                   Hälsokällan Trelleborg
                          Hedvägen 192 

   Transformerande musikmeditations Kväll 13:e
          Möjlighet till Konsultation med Jonas

            Kontakt och Bokning Vicky 0739 980970

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                       Hörby

                    30:e April 

         Möjlighet till konsultation med Jonas

        Kontakt och Bokning Annette 0735 965571

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                          Kroatien

                     19 - 25 Maj      

           Pansion Villa Vanda

   Åter igen en spännande resa mot nya mål med

                       Ulrika och Jonas

Resan syftar som vanligt till att stimulera din
utvecklin.

Dagliga Transformerande Meditationer med
speciellt utvald Musik

Någon dag kommer vi att bila runt till olika
platsern vi blir hänvisade till som vi också blivit
vid val av resemål

Pris: 4850:-

Boende i dubbelrum och Frukost ingår.
Möjlighet till enkelrum mot tillläg

Stort intresse och förfrågningar har redan
inkommit så om du vill försäkra dej om en plats
sänd SMS till 0733 167010 med förfrågan om
det finns platser kvar.

Anmälan 2000:- till Bank Giro 5069-0734 för att
säkra din plats.

Ulrika: 0706-544629 ulrika.brorsson@hotmail.com

Jonas: 0733- 167010 info@sanjo.se

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                   Österbybruk

                     7 - 9 Juni
             Transformerande Meditationskväll
          med lite information om vad som pågår
                   i Universum just då

             Möjlighet till konsultation med Jonas

       Kontakt och anmälan till Malin 0738 279726

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                  Kungsgården
                      Karisma

                    12-14 Juni

       Transformerande musikmeditationskväll
       med lite information om vad som pågår i
                   Universum just då

           Möjlidet till Konsiltation med Jonas
    Bokning och kontakt till Kerstin 0704 153111 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta