UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Sanjoterapi

SANJO kommer från Sanskrit och skrivs på spanska SAÑO och

betyder där Kry, Stark, Hälsosam, Felfri mm.
SANJO Hälsans Enhet syftar till Enheten i Ljuset, kraftens symbol
.

 

 

 

 

 

 

SanjoTerapi påverkar kroppens blodcirkulation och energiflöde,

lindrar smärta, stärker immunförsvaret, mjukar upp muskler och leder.  

Hjälper kroppen att finna inre harmoni och att stressa av.

 

SanjoTerapin stärker både kropp och psyke samt löser gamla spänningar

som ofta ligger till grund för många kroppsliga besvär.

 

I SanjoTerapin ingår diagnos av kroppens status och inre organ genom

en testmetod besläktad med Kinesiologi. Behandlingen är individuell och

baseras på resultatet av diagnosen, behandlingen är mellan 45-90 minuter.

 

Några exempel på, där Sanjoterapin har visat sig effektiv.

* Cirkulationsbesvär  *  Allergier *  Stress & Oro  *  Huvudvärk/migrän  * 
*
Muskel och ledsmärtor * Eksem och andra hudåkommor  * 
*
Nacke och ryggbesvär *  Mag- & tarmbesvär * Candida albicans  * 
*
Förstoppning och lös mage  *  Täta förkylningar (dåligt immunförsvar)  *  
*
Urinvägsinfektioner   *   PMS  * Hormonstörningar * Klimakteriebesvär * 
*  Ämnesomsättningsproblem  *   Depressioner  *  Utbrändhet *
 och   utmattningsdepressioner * 

 

Metoden har utvecklats av Jonas Ugander under hans långa

tid som Healer och naturterapeut.

 

Det viktiga i denna metod är att diagnos och behandling sker      

via bioenergierna och en stark intuition och delvis genom beröring samt en      

testmetod besläktat med Kinesiologi.

 

Viktiga egenskaper hos terapeuten är: Att känna vördnad

inför andra människor, livet och den Högsta kraft. Att ha viljan      

att förmedla energier på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt.

 

Sanjoterapeuten arbetar centrerad under hela behandlingen       

för att påverka livsenergiernas flöde i patientens kropp och

meridianbanor. Centreringen är också nödvändig för att kunna    

nå in på djupet (yin-nivå) och för kunna påverka Bio-energierna. 

 

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att arbeta med

helheten, vilket betyder att vi måste ta hänsyn till patientens   

kost, psykiska tillstånd, relationer och sociala omständigheter.

 

Ett ogräs kan inte tas bort genom att klippa av det jäms med

marken utan även roten måste bort för att ogräset inte skall

blomma upp igen.

 

Det finns många österländska metoder som är bra, under

förutsättning att man tar hänsyn till den miljö patienten är 

uppvuxen i och lever i.

 

I västvärldens industriländer där människor kraftigt exponeras    

för miljögifter, stress och det sura regnet räcker det  inte      

längre med de gamla traditionella metoderna.  Vi är också   

tvungna att balansera upp kroppens fundament, Syra/Bas-  

balansen innan ett gott bestående resultat kan uppnås,    

oberoende av behandlingsform.

I dessa utbrändhetens tider är det också viktigt att ändra          
våra tankemönster och börja söka efter livskvalitet.
Kanske står även du vid en vändpunkt i livet då du börjar
söka inåt för att nå ett högre medvetande och lära känna

dig själv och söka fysisk och psykisk hälsa.
Vid dessa tillfällen kan Sanjoterapeuten vara den som kan

ge dig vägledning och de viktiga nycklarna till ditt medvetande.

 

www.sanjo.se

 

 

 

UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta