UTVECKLING UTAN GRÄNSER

                               Medvetandehöjande kurs

                              
       

        Medvetandehöjande kurs

 


        Vi lever alla i en snabbt skiftande verklighet där vi möts av både kaos och
konflikt på
         många olika plan. Det är lätt att känna frustration och hopplöshet
inför de krav vi har 
         på oss själva och de vi känner från andra. Att vara en
god, ja du vet allt det som vi 
         vill vara och tror att vi måste  vara.
         Hur ska vi
räcka till? Vad ska vi prioritera? Var ska vi börja? Vem är jag? Vad vill jag?

                     Under en medvetandehöjande helgkurs med Jonas Ugander får själen chans att göra

sig hörd. Din själ har all kunskap, all vishet, allt du behöver för att få svar på alla dina

frågor och funderingar.

 

Vi är på väg från att vara femsinnesmänniskor till mångsinnesmänniskor. Med hjälp

av Jonas vägledning kan du hitta din väg, din öppning mot en större medvetenhet.

 

Jonas har under de senaste 20 åren arbetat som healer, men har ända sedan han var

liten haft kraft att hela andra. De senaste 15 åren har han hållit medvetandehöjande

kurser och lett öppna meditationer. Han eftersträvar att alltid genomföra kurserna i

största Kärlek, Glädje och Harmoni.

 

Vi mediterar till speciellt utvald musik som påverkar cellens vibration och hjälper

oss att lyssna till vårt inre. Detta medför att vi bättre kan förstå hur vi reagerar

och handlar.

Under helgkursen ges tillfälle för dig att påbörja en helande process som är av högsta

prioritet för just dig. Denna process för dig närmre ditt sanna jag, din själ och all den

kunskap och vishet som finns att tillgå i en sådan öppning. Detta är oberoende av vilken

nivå du befinner dig på idag.

 

Ge dig själv en möjlighet att uppnå mer inre frid, och med hjälp av enkla metoder och

”redskap” som du får med dig hem att komma vidare mot ett högre medvetande!

 

Kursen hålles sammanhängande en kväll och en dag. Dag 1 18:00- 22:00 samt

Dag 2  09:00-16:00

 

 

                     

UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta