UTVECKLING UTAN GRÄNSER

Utbildning

           För mer information kontakta Jonas
                   0733 167010

 

 

Planerade kurser

Se resplan.

 

 

 

 

 Syra/Bas

 

I huvudsak avsedd för Terapeuter där vi mer ingående går in på 
hur vi påverkas av pH-värdet och vad som orsakar det.

Hur vi kan ställa diagnos om kroppens kondition.

Vi får också lära oss hur vi kan återställa Syra/Bas-balansen 
samt lära oss att testa fram vilka preparat som kan behövas. 

Vi pratar även om vad som kan behöva ändras i kosten                                                                                                       

 

SANJO

 

En förutsättning för denna kurs är att du genomgått grundläggande 
Syra/Bas samt att det känns helt rätt för just dig. En klar fördel är
om du redan är terapeut och känner att detta kan vara ett komplement
till den utbildning du redan har.

 

Det viktiga i denna metod är att diagnos och behandling sker via
beröring och en stark intuition och delvis genom en testmetod
besläktat med Kinesiologi.

 

Viktiga egenskaper hos terapeuten är: Att känna vördnad in för
andra människor, livet och den Högsta kraft. Att ha viljan att förmedla
energier på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt.

 

Sanjoterapeuten arbetar centrerad under hela behandlingen för 
att påverka livsenergiernas flöde i klientens kropp och 
meridianbanor. Centreringen är också nödvändig för att kunna 
nå in på djupet (yin-nivå) och för kunna påverka bioenergierna.

 

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att arbeta med 

helheten. Vilket betyder att vi måste ta hänsyn till klientens 
kost, psykiska tillstånd, relationer och sociala omständigheter.

 

Ett ogräs kan inte tas bort genom att klippa av det jäms med
marken utan även roten måste bort för att ogräset inte skall 
blomma upp igen.

 

Det finns många österländska metoder som är bra under
förutsättning att man tar hänsyn till den miljö klienten är 
uppvuxen i och lever i.

 

I västvärldens industriländer där människor kraftigt exponeras 
för miljögifter, stress och det sura regnet räcker det  inte längre 
med de gamla traditionella metoderna. Vi är också tvungna att 
balansera upp kroppens fundament Syra/Bas-balansen, innan 
ett gott bestående resultat kan uppnås, oberoende av behandlingsform.

 

 

I utbrändhetens tider är det också viktigt att ändra våra 
tankemönster och börja söka efter livskvalitet. I dessa fall 
handlar det oftast om människor som inte lyssnar till sin inre

röst. De står då i en vändpunkt i livet då de börjar söka inåt

för att nå ett högre medvetande och lära känna sig själv och sin

egen högre sanning. Vid dessa tillfällen är det terapeuten som

skall ha nycklarna till klientens medvetande och öppningar.

 

 

UTVECKLING UTAN GRÄNSERTelefon: +46733-167010Webbplatskarta